ZELF ZORG INKOPEN

Heeft u professionele zorg nodig, maar wel op een manier die bij ú past? U kunt mij persoonlijk inhuren, op basis van uw eigen wensen en voorwaarden. Daarover maken we samen afspraken op maat.

Dankzij ruim twintig jaar ervaring in de zorg – van zorginstellingen, bejaardenhuizen en 
ziekenhuis tot wijkzorg – kunt u rekenen op deskundige en betrokken ondersteuning, 
thuis of waar u maar wilt. Of het nu gaat om chronische- of tijdelijke zorg… 
Persoonlijke aandacht staat voorop, omdat ik net zoveel houd van mijn vak als van mensen.

Welke zorg heeft u nodig?

Verpleging en verzorging

De zorg die wordt verleend, hangt sterk af van het doel van de te geven zorg. Verzorging richt zich vooral op de algemene dagelijkse levensbehoefte van de zorgvrager en verpleging meer op de zorg rond een ziekte of aandoening. MarZorgt is er voor iedereen die kwaliteit van leven belangrijk vindt. U bent het liefst in uw eigen omgeving. Ook bij ziekte, een beperking of tijdens de herstelperiode na bijvoorbeeld een operatie. Ik zorg ervoor dat u uw leven zo normaal als mogelijk kunt blijven leven. U houdt zelf de regie over uw eigen leven. Ik verzorg uw wonden, help u bij het uitzoeken en uitzetten van uw geneesmiddelen en verzorg zonodig ook andere zorgtaken zodat uw mantelzorgers tijdelijk worden ontlast.

Mijn werkwijze

Huisbezoek


U heeft een bepaalde zorgwens en ik wil deze uiteraard graag voor u invullen. Voor u is het dan ontzettend belangrijk dat uw wensen en uw behoeften helder zijn. Zo kan ik garanderen dat ik de juiste zorg lever. Een geheel vrijblijvend huisbezoek heeft daarom altijd mijn voorkeur.

 

Vastleggen van de gemaakte afspraken


Alle afspraken die gemaakt worden tussen u en MarZorgt, zoals de dagen en tijdstippen waarop de zorg wordt geleverd en het tarief, worden vastgelegd in een zorgovereenkomst.
Zo blijven alle afspraken voor iedereen ‘helder’.

 Start van de zorg

De zorgovereenkomst wordt naar u verstuurd en na ontvangst van de ondertekende zorgovereenkomst wordt de samenwerking gestart! U ontvangt na een gewerkte maand een declaratie voor de geleverde diensten.

Kennis van zorg

Meer dan twintig jaar heb ik ervaring opgedaan in diverse vormen van zorg. Als Ziekenverzorgende ben ik in 1984 begonnen in de zorg voor ouderen. Mijn werklokaties waren ondermeer Verpleeghuis Heemswijk (Heemskerk), Gezinsvervangend tehuis ‘Het Klaverland’ (Castricum) en Verzorgingshuis ‘De Horstenburgh’ (Obdam). Ook heb ik zeven jaar ervaring in de wijkzorg in de regio Alkmaar e.o. Mijn doel is het geven van belevingsgerichte zorg.